Liên hệ với chúng tôi:

KVG THE CAPELLA GARDEN
NHA TRANG

Địa chỉ: Gói 6, 8  khu đô thị Mỹ Gia, đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng, phường Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ
HOTLINE: 0945.716.592 – 0879.66.33.66